Ring

Legoproduktion

Legoproduktion: Svarvning, fräsning, trådgnistning, slipning knivar m.m.

2019-06/bild-1
2019-06/bild-2